Charlotte

Charlotte er familiens mor/hustru/gartner/og-en-masse-andet.

Charlotte arbejder som farmaceut på apoteket i Region Midt.

Charlotte er kvinden i huset. Charlotte arbejder på Randers Centralsygehus som farmaceut.

Charlotte dyrker forskellige hobbies:
Syning
Lave smykker
Havearbejde
Bagning